• ul. Rynek 11, 44-200 Rybnik

Notariusz w Rybniku

Witam Państwa serdecznie na stronie internetowej prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej. Skoro zastanawiacie się Państwo nad wyborem osoby notariusza, zapewne szukacie osoby kompetentnej, rzetelnej i godnej zaufania, która pomoże Państwu w drodze przewidzianych prawem czynności  uzyskać zamierzony skutek, jednocześnie w sposób ludzki i przystępny tłumacząc możliwe rozwiązania oraz będące ich następstwem skutki prawne. A zatem – w czym mogę Państwu pomóc?

Zapraszam,
notariusz Tomasz Smyczek

Notariusz w Rybniku

Witam Państwa serdecznie na stronie internetowej prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej. Skoro zastanawiacie się Państwo nad wyborem osoby notariusza, zapewne szukacie osoby kompetentnej, rzetelnej i godnej zaufania, która pomoże Państwu w drodze przewidzianych prawem czynności  uzyskać zamierzony skutek, jednocześnie w sposób ludzki i przystępny tłumacząc możliwe rozwiązania oraz będące ich następstwem skutki prawne. A zatem – w czym mogę Państwu pomóc?

Zapraszam,
notariusz Tomasz Smyczek

W czym mogę pomóc?

Sporządzam akty notarialne

Akty notarialne dotyczące w szczególności: nieruchomości, spraw spadkowych, spraw majątkowych małżeńskich, spraw spółkowych, spraw finansowych, spraw bieżących (np. pełnomocnictwa lub zgody małżonka na dokonanie czynności)

Sporządzam akty poświadczenia dziedziczenia

Są to akty wywołujące skutki tożsame do skutku sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Sporządzam poświadczenia

Są to np. poświadczenia: własnoręczności podpisu, zgodności kopii z okazanym dokumentem, czy poświadczenie daty pewnej

Spisuję protokoły

Są to np. protokoły nadzwyczajnych lub zwyczajnych zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń, czy zebrań spółek osobowych, protokoły przyjęcia depozytu

Przyjmuję na przechowanie

Przyjmuję na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Sporządzam wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

A także na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Składam wnioski o wpis w księdze wieczystej

Wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

Dokonuję innych czynności

Są to czynności wynikające z odrębnych przepisów, kiedy przepisy prawa wymagają szczególnej formy lub gdy taka jest wola stron

Pamiętam o zasadach obowiązujących notariusza

Tj. uczciwości, rzetelności, niezależności oraz bezstronności i zachowania tajemnicy zawodowej

O nas

Jestem absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku oraz Uniwersytetu Opolskiego, gdzie na Wydziale Prawa i Administracji oprócz kierunku prawo, ukończyłem także studia podyplomowe. Po odbyciu aplikacji notarialnej, zdanym egzaminie notarialnym i pracy w charakterze zastępcy notarialnego w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, zostałem powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza.

Co warto wiedzieć?

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Notarialna znajduje się na I piętrze kamienicy usytuowanej w Rybniku, pod adresem Rynek 11 i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w zakładce kontakt. Rozumiejąc jednak, że wiele osób pracuje do późna, czy niejednokrotnie w dni robocze znajduje się poza granicami naszego województwa/kraju, a także, że czasem po prostu wymaga tego sytuacja – po wcześniejszym uzgodnieniu – możliwe jest przeprowadzenie czynności także w soboty lub w innym dogodnym dla Państwa przedziale godzinowym.

kontakt

Kontakt

Notariusz udziela nieodpłatnych porad i konsultacji związanych z zamierzoną przez strony czynnością notarialną, zatem zachęcam do osobistego kontaktu i spotkania w Kancelarii Notarialnej, po uprzednim kontakcie telefonicznym. Nie mniej jednak składać zapytania oraz umawiać się na czynności możecie Państwo telefonicznie, za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.

kontakt

Dane firmy:

Kancelaria Notarialna Tomasz Smyczek
ul. Rynek 11, 44-200 Rybnik

E-mail:
kontakt@notariuszsmyczek.pl

Telefon stacjonarny:
32 307 02 04

Telefon komórkowy:
501 936 304
501 936 404